Læring

Skoler og barnehager

Nysgjerrighet er en av de viktigste drivkreftene bak vitenskapelige funn og menneskelig utvikling. Vi ønsker å stimulere nysgjerrigheten til barn og unge i alle aldre, og tilbyr en rekke spennende aktiviteter til skoler og barnehager som ønsker det.

Bestill et besøk i dag

Få oversikt over tilbudet vårt for barnehager og skoler.